Víte, že eBabylon je vhodným místem pro umístění reklamního banneru? Více na Pronájem reklamních bannerů

Fórum - témata

Postřehy a zkušenosti

Zpět na seznam fór

Název a autor tématu Přidáno
Neplatiči aneb platební morálka poptávajících 16.2.2009, 00:05
Mgr. Petr Borovička: Jednou z mých priorit je platit za kvalitní a včasně dodané překlady okamžitě po obdržení faktury. Mnoho eBabyloňanů, kterým jsem už své poptávky zadával může tuto moji naprosto přirozenou zásadu potvrdit. Zkrátka otevírám toto téma, protože mě zajímá, jaké Vy máte zkušenosti s platební morálkou poptávajících, pro které prostřednictvím eBabylonu překladáte nebo jste překládali. 16 příspěvků
10658 zhlédnutí
 
Vyplatí se nákup Tradosu? 16.2.2009, 00:08
Mgr. Petr Borovička: Rád bych slyšel, proč bych si měl koupit Trados a nebo také proč bych si ho koupit neměl. E-maily chrlí nabídky výhodných cen, ale já stále váhám. Prosím poraďte z Vaší praxe. 18 příspěvků
16966 zhlédnutí
 
TAUS – příležitost, nebo hrozba? 1.3.2009, 13:57
Mgr. Stanislav Pokorný: Na nejrůznější organizace zastupující zájmy jednotlivých profesních skupin jsme si již do jisté míry zvykli. Zvykli jsme si, byť se skřípěním zubů, i na tlak vyvíjený na ceny překladatelských služeb. Někdo se tomuto tlaku podvolil více, někdo méně, několik málo hrdinů, mezi které se rozhodně nepočítám, vůbec.
Teď je tu však Translation Automation Users Society (TAUS; www.translationautomation.com), neboli Společenství uživatelů automatizace překladu. Mezi zakládající členy tohoto spolku patří největší překladatelské agentury a jejich klíčoví odběratelé, tedy např. Applied Language Solutions, Microsoft, Adobe, ale také např. Skřivánek nebo Moravia IT.
Cílem společenství TAUS je dramaticky snížit náklady na nákup překladatelských služeb. Tohoto primárního cíle má být dosaženo dvěma způsoby:
1. Pooling linguistic data, neboli sdílení jazykových dat, zjednodušeně řečeno sdílení překladových pamětí;
2. Crowdsourcing, neboli pořizování překladů od dobrovolníků.

Jak to má fungovat? Adobe, Microsoft apod. vytvoří jednu překladovou „superpaměť“, popř. několik tématicky rozčleněných „superpamětí“. Tyto paměti budou poskytnuty k dispozici veřejnosti prostřednictvím webového aplikačního rozhraní. Prozatím není stanoveno, zda tato data budou k dispozici bezplatně, či za poplatek. Osobně předpokládám spíše to druhé.
Do těchto pamětí budou přispívat jejich uživatelé (onen „crowdsourcing“), takže paměti neustále porostou. Následně budou tyto paměti využity členy společenství TAUS k automatickému předpřekladu nových materiálů. Poté bude takto předpřeložený text poskytnut překladatelům ke kontrole předpřeložených segmentů a k dopřeložení segmentů nových. Rozumí se samo sebou, že kontrola předpřeložených segmentů bude placena podstatně hůře než překlad nových segmentů.
Moje dotazy:
1. Jak to bude s autorskými právy? Jestliže přeložím text pomocí překladové superpaměti, do které budu překlad ukládat, obávám se, že poruším práva autora výchozího dokumentu.

2. Co bude s kvalitou pamětí? Jestliže do pamětí bude přispívat kdekdo (crowdsourcing), jakým způsobem budou filtrovány nevhodné segmenty? Co se stane s překladem ve znění "Pro otevření dialogového okna klikněte na symbol XY"? Jako názorný příklad můžeme uvést „crowdsourcovanou“ lokalizaci prohlížeče Firefox. Chyba na chybě. Kdo viděl slovenskou lokalizaci systému k řízení překladatelských projektů Projetex, zřejmě by této agentuře nesvěřil ani překlad osobního dopisu.
Kromě toho ani samotní překladatelé mnohdy nemají základní vědomosti o typografických pravidlech, takže namísto pomlček v překladech vidíme spojovníky, na koncích řádků osamocené, nesvázané jednohláskové předložky, nesvázané znaky procent a stupňů apod. Jak to tedy bude vypadat, když překlad zhotoví dav (crowd)?

3. Jak to bude s platbami? Aktivní uživatelé aplikací CAT dozajista potvrdí, že dělat po někom korekturu je mnohdy horší než tvořit nový překlad. Jestliže budu muset větu "Pro otevření dialogového okna klikněte na symbol XY" muset přepisovat na "Dialog otevřete klepnutím na tlačítko XY“, rozhodně se nebudu ochoten smířit s cenou za korekturu.

Možná jsem jen paranoik, ale mám pocit, že TAUS chce z překladatelů udělat uboze placené korektory. Máme vůbec šanci se tomuto tlaku ubránit? Jak? Jsou mé obavy oprávněné, nebo mám jen příliš úzký úhel pohledu? Moc by mě, vážené kolegyně a kolegové, zajímal Váš názor.
2 příspěvky
3850 zhlédnutí
 
Nástupce Tradosu - SDL Studio 2009 9.3.2009, 12:59
Mgr. Stanislav Pokorný: Možná budu testovat jeho beta verzi. Pokud ano, dám vědět, jak celé SDL Studio 2009 vypadá. 10 příspěvků
4954 zhlédnutí
 
Délka platnosti poptávky 18.3.2009, 14:47
Ing. Marcela Horáková: Mám takovou poznámku. Někdy mi připadá platnost poptávky neúměrně dlouhá. Abych byla konkrétní. Např. dnes je poptáván překlad 50 stránkového dokumentu s provedením do 26.3. Konec platnosti poptávky je 24.3. Dnes je 18.3 takže pokud bude poptávka zadaná již dnes, např. do půlnoci, pak bude mít překladatel pohodlných 6 dnů na 50 stránek. Ovšem pokud poptávající zadá překlad opravdu až onoho 24.3, pak na to bude mít překladatel 2 dny. Má pak taková dlouhá platnost poptávky smysl? Nemyslím si, že při 25 stranách za den se dá vytvořit kvalita. A s takto dlouhými lhůtami poptávek jsem se setkala mnohokrát. V prvních hodinách poptávající jistě dostane tak 6, 7 nabídek, ze kterých je možnost si vybrat a nemá snad smysl čekat ještě dalších několik dnů. Prosím tedy poptávající, myslete na překladatele, kteří si na vaši zakázku zaslouží více času. Ale možná, že tak dlouhá poptávka byla uvedená omylem.... 2 příspěvky
2948 zhlédnutí
 
NEKVALITNÍ PŘEKLAD 3.4.2009, 00:50
Mgr. Olga Pelánová, Ph.D.: Zajímalo by mě, zda má někdo zkušenost s dodáním nekvalitního překladu od překladatele registrovaného v systému eBabylon. Jednou jsem zde v časové tísni zadávala poptávku na překlad, ovšem nad výsledkem jsem „zaplakala". Musela jsem překlad stejně přepracovat. Naštěstí nešlo o žádný velký rozsah. Svoje stanovisko jsem dotyčné překladatelce sdělila e-mailem. Původně jsem zamýšlela, že se zmíním v jejím hodnocení, ale nakonec mi to nepřišlo zcela fér: platí si registraci, a já bych ji svým negativním hodnocením nejspíš zcela odrovnala (tedy v rámci e-Babylonu. Pořád jsem se s tím však nějak nevyrovnala:-) Na druhou stranu však musím podotknout, že v dalších poptávkách jsem navázala velmi úspěšnou spolupráci. 5 příspěvků
4065 zhlédnutí
 
Mé zkušenosti s e-babylonem 12.6.2009, 08:28
Mgr. Jana HÜBNEROVÁ: Členkou e-babylonu jsem bez pěti dnů již tři měsíce. Doba dost dlouhá na to, abych mohla provést určité zhodnocení. E-babylon jsem od začátku považovala za výborný nápad. A hned na začátku jsem si řekla, že pokud se mi počáteční vklad 1.000,- Kč vrátí, za rok si členství prodloužím. Nicméně, v tomto okamžiku již začínám pochybovat. Myslím, že se mi tuto základní podmínku nepodaří splnit. Získat nějakou zakázku mi začíná připadat jako nadlidské úsilí. Zakázky jsou zadávány tak, aby vybírající měl co nejdelší dobu na výběr a překladateli zůstane poté doba na překlad jen tak tak dlouhá, aby byl schopen jej udělat. Proč mám například na rozhodnutí, kdo získá zakázku, která byla oznámena v 15 hodin odpoledne a která má být hotova do 23.00 hodin téhož dne, čekat do 20 hodin večer. I když šlo jen o půl strany. Musím tedy pracovat pozdě večer. Další otázkou je, podle kterých kritérií si poptávající překladatele vybírají. Mám silné podezření, že především podle ceny. Znamená to, že se mám s cenami vrátit tam, kde jsem před 12 lety začínala? Za sebe říkám, že to nikdy. Znehodnocovala bych tím svoji vlastní práci. E-babylon považuji stále za výborný nápad. Některé věci by se ale měly změnit. Já osobně bych uvítala zrušení registračního poplatku a dala bych přednost zavedení provize ze zakázky. Připadá mi to spravedlivější. Dále bych zavedla povinný časový limit pro výběr překladatele či tlumočníka. A možná by stálo za úvahu nastavit také nejnižší cenový limit, aby si překladatelé nepodráželi ceny. Stručně řečeno, mělo by se více myslet na překladatele a ne jenom na poptávající. Těším se na Vaše názory. 9 příspěvků
3674 zhlédnutí
 
DPH - nová povinnost pro překladatele v rámci EU! 26.1.2010, 15:27
Mgr. Tomáš Mosler: Možná to ještě někdo ze zde přítomných nezaregistroval - pokud překládáte po zákazníky v jiné zemi EU, stáváte se vzhledem k novele zákona o DPH / směrnice EU (změna určení místa plnění) okamžikem dodání prvního takového překladu po 1. 1. 2010 plátci DPH (pokud jste jimi dosud nebyli) se všemi povinnostmi (a případně výhodami) z toho vyplývajícími.

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-
-A250F481-7F160504/cds/xsl/legislat-
iva_metodika_9940.html?year=
2 příspěvky
4029 zhlédnutí
 
SKLÁDÁNÍ TLUMOČNICKÉHO SLIBU 28.4.2010, 20:22
Mgr. Olga Pelánová, Ph.D.: Mohl by mi prosím někdo ze soudních tlumočníků stručně přiblížit, jak tato procedura probíhá? Děkuji. 0 příspěvků
3942 zhlédnutí
 
StarTransit versus Trados 14.5.2010, 13:02
Jazyk: čeština > -
Bc. Olga Vařechová: Chtěla bych se zeptat, zda někdo z kolegů má zkušeností s programem Transit a jak jej posuzuje v porovnání s Tradosem. Je lepší si pořídít Trados nebo Transit? Děkují předem za názory. 4 příspěvky
4063 zhlédnutí
 
Dotaz na funki Tradosu 2009 17.10.2010, 11:22
Marek Těšina: Dobrý den vážení kolegové, obracím se na vám touto cestou o radu. Před několika týdny jsem si pořídil Trados Studio 2009. Ještě se s ním učím pracovat, jde to pomalu, ale snad se blížím k alespoň nějakému cíli. Mám však problém. Dodělal jsem překlad pro zákazníka, ten jej chce unclean. A Trados 2009 automaticky vše provádí clean. Nikde nemůžu najít, jak mít soubor unclean, bilingual. Budu velmi vděčný za jakoukoliv radu 6 příspěvků
4102 zhlédnutí
 
Komu ještě dluží Jaroslav Dudešek? 21.10.2010, 09:28
David Směja: Dobrý den,
chci se jen zeptat zda někdo z Vás nemá s "panem" Dudeškem podobnou zkušenost jako já. Problém jsem už sice popsal v jeho hodnocení, ale opakování je matkou moudrosti ;)

"Nerad to sem píšu, ale po tříměsíční "anabázi" s tímto "panem překladatelem" už toho mám dost. Dluží mi 125 EUR + 560 CZK. Práce byly vykonány 1.8.2010 a 16.8.2010. Prvního září jsem si vyslechl, že teprve vystavuje fakturu a že peníze mi pošle během 14-21 dní, spíš dříve (to jsem ještě byl s to pochopit). Když jsem se 21.9. zeptal jak to vypadá, dostalo se mi odpovědi, že "počátkem dalšího týdne" to budu mít na účtu. Když jsem další týden ve středu zjišťoval jak vypadá situace tak se na mě tento pán obořil s tím, že koncový zákazník ještě peníze neposlal a že prý jestli mu nevěřím, že mi peníze pošle tak že mi je tedy pošle zatím ze svého, ale na další zakázky (kterých prý má být na podzim hodně) si vybere někoho jiného. Toto jeho rozhodnutí jsem přivítal, ale stále se nic nedělo. Když jsem mu volal v pondělí 11.10. tak mi sdělil, že peníze od konečného zákazníka přišly a že do konce týdne mi je převede na účet. Ve čtvrtek, když stále nic nepřicházelo, jsem si od něj vyslechl, že pracuje 16 h/d a že na mě zapomněl (humorné :) a že peníze mi pošle večer. V pátek však stále na účtu ani píp, telefony přestal zvedat úplně a na SMS s informací o tom, že vše zveřejním na internetu zareagoval "dotčeným" telefonátem, který zakončil nějak ve smyslu "jděte už do prd*le, až mi to příjde tak vám to pošlu". Spolupráci s tímto "překladatelem" si doporučuji pořádně rozmyslet, popřípadě si vyžádat předem alespoň zálohu."

Myslím si, že je třeba sdělovat si navzájem (či upozorňovat se) tyto "kovboje" proto vyzývám k otevřené diskuzi všechny, kteří kdy byli okradeni jakýmkoliv zadavatelem. Věřím, že zveřejněním jména dlužníka zamezíme tomu, aby další z nás pracoval zadarmo.

S přáním hezkého dne vespolek,

David Směja
10 příspěvků
4571 zhlédnutí
 
Cena za překlad - dolní hranice 15.1.2011, 21:57
Jazyk: čeština > angličtina
Ing. Ivana Chmelařová: Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká obecně uznávaná minimální dolní sazba za překlady vypracované překladatelem - začátečníkem (student oboru překladatelství a tlumočení, který teprve začíná pracovat). Děkuji předem za všechny odpovědi,
Ivana Chmelařová
2 příspěvky
4226 zhlédnutí
 
Spolupráce s agenturou Skřivánek 14.7.2011, 20:01
Bc. Olga Vařechová: Vážení kolegove,

máte někdo zkušenosti se spolupráci s agenturou Skřivánek? Byla jsem z jejích strany oslovena s nabídkou spolupráce, ovšem zaslana smlouva obsahuje tolik omezení a pokut, že váhám... Proto bych uvítala Vaše názory a zkušenosti.
0 příspěvků
3686 zhlédnutí
 
Agentura Skřivánek - spolupráce 14.7.2011, 20:04
Bc. Olga Vařechová: Vážení kolegove,

máte někdo zkušenosti se spoluprací s agenturou Skřivánek? Byla jsem z jejich strany oslovena s nabídkou spolupráce, ovšem zaslaná smlouva obsahuje tolik omezení a pokut, že váhám… Proto bych uvítala Vaše názory a zkušenosti.
5 příspěvků
3600 zhlédnutí
 
Cena za překlad 17.1.2012, 17:33
Ing. Miroslav Horáček: Vážení kolegyně a kolegové,

dovoluji si přidat k tomuto tématu poptávku, která mi přistála na počítači. V případě Vašeho zájmu velice rád předám kontakt:
"Poptávám překladatele.

Popis:
- z německého do českého jazyka
- překlad z knížky Personálního managementu
- dodání v elektronické verzi pro Word

Rozsah:
- cca 200 stran

Termín:
- ihned

Platnost poptávky:
- jeden měsíc

Cenové nabídky, prosím, zasílejte s cenou maximálně do 90,- Kč / NS.


Profil zákazníka: fyzická osoba z Prahy

Děkuji za nabídku."
11 příspěvků
5104 zhlédnutí
 
Jak "naučit" trados studio 2011 segmenty ze starých překladů? 28.2.2012, 19:38
Mgr. Petr Borovička: Dobrý den, prosím o radu k sdl trados 2011: mám českou a anglickou verzi jistého manuálu, který jsem kdysi překládal. Lze trados 2011 „naučit“ segmenty z tohoto překladu z čj do aj? Vím, že jsem to uměl ve verzi 2007, ale teď nevím, kde to hledat, poradíte mi, prosím? Velice děkuji a zdravím. 1 příspěvek
3606 zhlédnutí
 
Trados Studio 2019 15.2.2020, 09:38
Ing. Ivana Chmelařová: Dobrý den, budu kupovat nový notebook a zvažuji, jestli do něj mám instalovat Trados verzi 2017, kterou používám dosud, anebo jestli mám přejít na vyšší verzi 2019. Obecně nerada opouštím to, co funguje. A nevím, jak moc se verze 2019 používá, jestli ve větším měřítku, nebo jestli ji používá jen pár nadšenců, nevím, jestli ta nová verze bezproblémově funguje, nevím jestli funguje výměna dokumentů a překladových balíčků mezi překladatelem, který používá verzi 2019, a zadavatelem, který vytvoří balíček ve verzi 2017, nevím, jestli zadavatel s verzí 2017 otevře balíček s překladem ve verzi 2019.. atd. ?
Používáte verzi Trados Studio 2019? Funguje vám stejně jako předchozí verze? Měli jste s ní nějaké problémy?
Děkuji předem za každý názor.
3 příspěvky
742 zhlédnutí
 
Fuzzies 22.2.2024, 13:06
Jazyk: angličtina > čeština
Mgr. Dalibor Rozsypal: Dobrý den,

mohu se vás prosím zeptat na váš názor na tak zvané CAT počítání procentních shod?
Já takové zakázky taky dělám, ale musím říct, že mi třeba už opravdu trhá žíly, když je někde například 5700 slov ve fuzzies 85 - 94 % v sazbě za 0,30 CZK za slovo. To znamená více než 20 stránek textu se sazbou třicetník za slovo. Vždyť to přece není jen o tom doplnit tam dvě slova do segmentu. Musí se to celé přečíst a často i upravit tak, aby to sedělo gramaticky. Dobře, mám k tomu snad přistupovat stejně a pouze tam doplnit ta dvě slova a na okolní text se vykašlat?
Prostě nechápu tyto novodobé trendy, které jsou pro překladatele vskutku degradující.
2 příspěvky
190 zhlédnutí
 
Nové diskuzní téma

Témata mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé.


Překladatelka španělštiny a ruštiny

Poptávání je snadné,
zkuste to také!

Chcete tu být také?

Chcete tu být také?

Zprávy z eBabylonu

Registrace v roce 2023: nezdražuje se – už od roku 2009 jsou ceny stejné! Prodlužte si v Obchodě!

Trados a eBabylon – Skočte po slevě, navštivte Obchod a udělejte si radost!