Víte, že každý registrovaný člen eBabylonu může sám kdykoliv svůj profil smazat? Více na Samosmazání Profilu

Nápověda

Nápověda

 

Představení portálu

eBabylon je moderní český webový překladatelský poptávkový portál umožňující komukoliv neomezeně a bezplatně poptávat jazykové služby, zejména překlady, korektury, tlumočení a výuku jazyků.

Tyto poptávky systém cíleně rozesílá kvalifikovaným registrovaným překladatelům a tlumočníkům žijícím a pracujícím v České republice. Cena a podmínky realizace dané jazykové poptávky jsou pak předmětem jednání mezi poptávajícím a vybraným registrovaným členem eBabylonu.

eBabylon je také internetovým společenstvím českých profesionálních překladatelů a tlumočníků, kteří mají, kromě mnoha jiných výhod platné registrace, přístup ke všem jazykovým poptávkám a v roli poptávajících si je mohou neomezeně vzájemně zadávat.

Hlavní cíle portálu

Primárními cíli eBabylonu jsou využít velký potenciál kvalitních českých překladatelů a tlumočníků, uspokojit rozmanitou poptávku po překladatelských službách, poskytovat poptávajícím rychlý a uživatelsky pohodlný poptávkový systém umožňující poptávání mnoha jazykových kombinací a specializací z jediného místa na internetu, a dosáhnout maximální kvality překladatelské práce a maximální spokojenosti poptávajících.

Dalším cílem je umožnit překladatelům (s platnou i neplatnou registrací) vzájemné poptávání, tj. přidávání vlastních poptávek a využít tak kvalifikaci a kvalitu ostatních eBabyloňanů. Překladatelé se tedy ve své každodenní práci mohou soustředit na překlady a práci, která je baví, zajímá nebo naplňuje a jiné pro ně ne tak zajímavé nebo jinak nevhodné zakázky poptávat kdykoliv, kdekoliv a neomezeně v systému eBabylon.

Jazykové služby

Jazykové služby poptávané prostřednictvím portálu eBabylon mohou být následující: běžný překlad (všech oborů, specializací, rozsahů); soudní překlad (všechny překlady se soudním ověřením); korektury a revize překladu (se zadáním výchozího a cílového jazyka původního překladu); tlumočení (se zadáním pracovní kombinace dvou jazyků) a výuka cizích jazyků (se zadáním pracovní kombinace dvou jazyků), aj.

Kdo je Poptávající?

Poptávajícím může být kdokoliv, kdo potřebuje přeložit jakýkoliv dokument nebo text libovolného formátu a rozsahu z jazyka do jazyka (jazyků), tj. občan, fyzická osoba, právnická osoba, instituce, úřad, jakýkoliv jiný překladatel nebo překladatelská agentura (dále jen „Poptávající“). Poptávající může přidávat poptávky po jazykových službách neomezeně a vždy zcela zdarma (žádné poplatky za zprostředkování). Cena a podmínky realizace dané jazykové poptávky jsou předmětem jednání mezi Poptávajícím a vybraným registrovaným členem eBabylonu.

Užívání portálu eBabylon je podmíněno potvrzením souhlasu se Všeobecnými podmínkami.

Kdo je Překladatel?

Překladatel/tlu­močník/korektor/lek­tor (dále jen „Překladatel“) poptávkového systému eBabylon se musí řádně zaregistrovat. Překladatel je kvalifikovaný a zkušený profesionál – typicky fyzická osoba (podnikatel) – poskytující kvalitní jazykové služby v nejrůznějších kombinacích výchozího a cílového jazyka.

Překladatel musí mít platné české podnikatelské oprávnění pro poskytování daných jazykových služeb (obvykle živnostenský list), neboli je oprávněn Poptávajícímu vystavit za dané jazykové služby platný daňový doklad. Po dohodě s Poptávajícím může Překladatel například pracovat na bázi Smlouvy o dílo, apod. Podmínka žít a pracovat v České republice není v dnešní době komunikačních technologií nezbytně vyžadována. Překladatel nemusí být rodilým mluvčím českého jazyka.

Sekce Překladatelé umožňuje více možností řazení a vyhledávání Překladatelů registrovaných v systému eBabylon: řazení podle Jména (abecedně), Aktivity (podle počtu přihlášení do systému), Registrace (podle data registrace), Města (podle sídla), ID (podle unikátního identifikačního čísla Překladatele), Poptávek (podle počtu poptávek přidaných daným Překladatelem), Skype (Překladatelé s/bez Skype kontaktu), a podle Hodnocení (podle průměrné známky zohledňující kvalitu, spolehlivost, komunikaci a pružnost daného Překladatele)

Užívání portálu eBabylon je podmíněno potvrzením souhlasu se Všeobecnými podmínkami.

Jak se dělá Poptávka?

Poptávka (dále jen „Poptávka“) je realizována prostřednictvím formuláře Přidat poptávku. (Poptává-li zaregistrovaný Překladatel eBabylonu, může se přihlásit svým Přihlašovacím jménem a Heslem a jeho kontaktní údaje pak budou ve formuláři předvyplněny.) Poptávání je neomezené a bezplatné.

Poptávající řádně a pečlivě vyplní formulář Přidat poptávku ve všech povinných částech:

 • Popis poptávky: sem nepatří žádné kontaktní údaje; doplníte Název, Popis, Rozpočet poptávky (můžete stanovit např. nejvyšší cenu za účtovanou jednotku rozsahu), Ukázka ze zadání (případně vložení celého kratšího textu), Přiložit soubory (máte-li dokument v elektronické podobě jakéhokoliv formátu, přímo připojíte až 3 dokumenty k překladu ze svého disku nebo média)
 • Jazyk a obor: vyberete ze seznamu nejprve jazyk výchozí a potom jazyk cílový
 • Konec platnosti: nastavte období, které vyžadujete k tomu, aby bylo o dodavateli Vaší Poptávky rozhodnuto a zároveň aby Vámi zvolenému Překladateli zbyla ještě dostatečně dlouhá doba na vyhotovení Vaší Poptávky. Údaj Konec platnosti není termínem odevzdání, je to datum a čas, do kdy bude Poptávka zveřejněna v systému!
 • Kontaktní údaje: vyplňte své jméno, telefon a e-mail
 • Souhlas s podmínkami: vyjádříte svůj souhlas se Všeobecným podmínkami pro používání portálu eBabylon, které jsou v plném znění k dispozici při přidávání Poptávky, při registraci, a pro zájemce zde (od zahájení provozu jsou Všeobecné podmínky neměnné, pouze byl vložen dodatek o mlčenlivosti do kapitoly Závěrečná ustanovení).

Po kliknutí na Přidat poptávku se v případě správného vyplnění Poptávka zařadí do seznamu platných (otevřených) poptávek. Uložená Poptávka je okamžitě rozeslána všem kompetentním Překladatelům pracujících v poptávaném jazykovém směru. Překladatelé s platnou registrací v systému eBabylon pak v případě zájmu kontaktují poptávajícího s nabídkami na realizaci poptávaných jazykových služeb a jednají o podmínkách a ceně již mimo eBabylon.

Zároveň s přidáním Poptávky systém odešle poptávajícímu potvrzující e-mail o uložení Poptávky a obsahující odkaz Označit poptávku jako NEPLATNOU na okamžité zneplatnění jeho Poptávky kdykoliv ve chvíli, kdy právě nalezl vhodného Překladatele pro svou Poptávku. Poptávající nebude obtěžován dalšími nabídkami, Poptávka zmizí ze seznamu otevřených poptávek a Překladatelé už nebudou zasílat své nabídky ex post. Po uplynutí doby platnosti nastavené při přidávání Poptávky bude tato Poptávka systémem zneplatněna (smazána) automaticky.

Užívání portálu eBabylon je podmíněno potvrzením souhlasu se Všeobecnými podmínkami.

Rychlá odpověď

Překladatelé s platnou registrací mohou nyní reagovat na Poptávku velmi rychle prostřednictvím automaticky vytvořeného jednotného předvyplněného formuláře po kliknutí na odkaz Rychlá odpověď v právě prohlížené Poptávce. To umožní všem Poptávajícím snadněji a rychleji z nabídek vybírat a Překladatelům to významně zjednoduší a urychlí reagování.

Pokud Překladatel využije této formy reakce na Poptávku, odeslání vyplněného formuláře nabídky se započte a údaj o počtu dosud zaslaných Nabídek se pak zobrazí u dané Poptávky v seznamu Poptávek (pod odkazem Poptávky). Dalším statistickým údajem v seznamu Poptávek je počet zhlédnutí dané Poptávky ve sloupci Zhlédnuto.

Hodnocení Překladatele

Poptávající, i Překladatelé navzájem, mohou také Hodnotit překladatele na stupnici jako ve škole v kategoriích typu Kvalita, Spolehlivost, Komunikace a flexibilita a hodnocení je součástí profilů Překladatelů. Průměrné hodnocení v jednotlivých kategoriích včetně počtu hodnotitelů uvidíte při procházení Profilů jednotlivých Překladatelů po kliknutí na odkaz Procházet hodnocení. Své vlastní hodnocení daného Překladatele snadno a rychle přidáte kliknutím na Ohodnotit překladatele (vyplníte své pravé celé jméno, známky hodnocení a vysvětlující komentář). Podle průměrné známky Hodnocení lze také Překladatele filtrovat a řadit v sekci Překladatelé. S každým novým Hodnocením přijde Překladateli automatický oznamovací e-mail.

Registrace, přístup a Profil

Každý nově zaregistrovaný Překladatel získá všechny výhody registrace v systému eBabylon po dobu celého zvoleného registračního období jednoho roku nebo výhodněji dvou let po zaplacení příslušného registračního poplatku.

eBabylon je přístupný všem, ovšem pouze Překladatelé s platnou registrací v systému mají přístup ke kontaktním informacím ve všech Poptávkách a tudíž exkluzivní možnost na ně reagovat kontaktováním poptávajícího se svou nabídkou na realizaci poptávaných překladatelských služeb.

Každý registrovaný Překladatel má k dispozici svůj osobní Profil. Vhodné nastavení Profilu je klíčové pro plnohodnotné využití portálu. Zejména jde o vyplnění funkční e-mailové adresy pro zasílání poptávek a zvolení minimálně jednoho a maximálně osmi pracovních směrů překladu/tlumočení. Překladatel je zodpovědný za správnost a úplnost svého osobního Profilu.

Profil obsahuje tyto údaje:

 • Profil (Město, Telefon, Skype, Další kontakt (ICQ, atd.), Web, Životopis, Cenové rozpětí, Hodnocení)
 • Stručné představení (prostor pro krátkou textovou propagaci Vašich kvalit)
 • Jazykové dovednosti (až osm pracovních směrů i s orientačním údajem o oboru) a Mateřský jazyk
 • Dodatečné informace (profesní, podnikatelské)
 • Hodnocení překladatele (kompletní přehled všech obdržených hodnocení včetně komentářů)
 • Statistika (statistické údaje o překladateli a jeho profilu)

Karta Další nastavení Vám dává nové praktické možnosti:

 • Vaše vlastní adresa Profilu překladatele (těm z Vás, kteří ještě nemají osobní internetové stránky vytvoří tato funkce adresu s odkazem na Váš Profil v systému eBabylon, ve kterém se Váš potenciální klient dozví klíčové informace (máte-li Profil kompletní a aktuální). Tvar adresy je na Vás: www.ebabylon.cz/vaseslova s tím, že jsou povoleny písmena bez diakritiky, čísla, pomlčky a podtržítka (např. www.ebabylon.cz/petr_borovicka)
 • Vaše cenové rozpětí (napište v jakých cenách pracujete)
 • Odběr příspěvků Fóra do Vašeho e-mailu (zatrhněte a nové příspěvky Vám budou chodit samy)
 • Dodatečné informace o Vašich možnostech a schopnostech (zatrhněte věty, které o Vás platí, pro Poptávající jsou tyto informace důležité)

Vše ve svém Profilu můžete měnit, stačí se přihlásit a kliknout na Upravit profil (části Profil, Jazyky, Změna hesla, Fotografie, Životopis, Další nastavení)

Registrace Překladatelů, kteří si před vypršením doby její platnosti neprodlouží zaplacením registračního poplatku na další období, se stane neplatnou a jejich přístup ke kontaktním informacím na zadavatele poptávek bude zablokován.

Překladatelé s neplatnou (prošlou) registrací mají dvě možnosti:

 • profil si ponechat: aktivní profil se zasíláním Poptávek, ale bez kontaktu a registraci si třeba koupit později,
 • profil nechat smazat: žádný Profil, žádné Poptávky, žádné Hromadné e-maily a oznámení, v budoucnu si pak Překladatel může kdykoliv založit a koupit registraci novou (z bezpečnostních důvodů Administrátor smaže profil Překladatele až na jeho vlastní žádost e-mailem na info@ebabylon.cz).

Přiveďte do systému nové překladatele a dáme Vám za každého 1 měsíc zdarma navíc nebo 30 kreditů! Stačí, když jeho/její jméno nahlásíte a jakmile se zaregistruje, připíšeme Vám slíbený měsíc nebo kredity.

Automatické přihlašování

Funkce automatického přihlašování. Jak to funguje?

 1. Přihlaste se svým Přihlašovacím jménem a Heslem (vpravo nebo u poptávky).
 2. Pod tím zatrhněte políčko Přihlásit nastálo a klikněte Přihlásit se.
 3. Pracujte s eBabylonem.
 4. Ukončíte-li práci s eBabylonem zavřením okna prohlížeče, bude při příštím načtení stránek eBabylonu automaticky přihlášeni do svého Profilu (vhodné např. na Vašem domácím počítači).
 5. Ukončíte-li práci s eB kliknutím na odkaz Odhlásit se, budete se muset při příštím načtení stránek eB znovu ručně přihlásit (odhlašování je z bezpečnostních důvodů vhodné např. při práci s eB na cizích počítačích nebo v internetové kavárně).

Výhody registrace Překladatele

Zaregistrujte se, zaplaťte registrační poplatek, a získáte tyto výhody po celé zvolené období:

 • neomezený a okamžitý přístup ke všem platným Poptávkám systému eBabylon,
 • okamžité zasílání Poptávek na Váš e-mail dle pracovních směrů nastavených ve Vašem Profilu,
 • možnost okamžité reakce Překladatele pomocí formuláře Rychlá odpověď
 • možnost neomezeně přidávat vlastní Poptávky,
 • možnost neomezeně sdílet Poptávky a vyměňovat si je s ostatními,
 • nové obchodní kontakty, nové profesní zkušenosti, nové výzvy,
 • nové kolegyně a kolegové – možnosti hledání, třídění a řazení v sekci Překladatelé,
 • zařazení do veřejného seznamu Překladatelů na portálu eBabylon,
 • efektivní propagace činnosti prostřednictvím osobního Profilu,
 • vlastní webové stránky ve tvaru např. www.ebabylon.cz/petr_borovicka
 • možnost osobní propagace v sekci Zviditelnit se,
 • možnost kdykoliv nastavit nedostupnost svých služeb a pozastavit zasílání všech eB e-mailů NOVÉ!
 • možnost samosmazání Profilu uživatelem NOVÉ!
 • možnost rozšířit překladatelskou registraci zdarma o modul Lektor NOVÉ!
 • možnost Pronájmu reklamních bannerů,
 • motivační Kreditní systém pro aktivně poptávající Překladatele,
 • Obchod s eBabylonským zbožím,
 • nákup SDL Trados a jiného software s 10% slevou v Obchodě,
 • diskuzní Fórum je prostor pro profesní diskuze,
 • možnost Hodnocení překladatele jako ve škole,
 • velmi nízký jednorázový Registrační poplatek a žádné další platby či náklady.

Přiveďte do systému nové překladatele a dáme Vám za každého 1 měsíc zdarma navíc nebo 30 kreditů! Stačí, když jeho/její jméno nahlásíte a jakmile se zaregistruje, připíšeme Vám slíbený měsíc nebo kredity.

Postup fungování systému

 • Poptávající nejprve řádně vyplní formulář Přidat poptávku.
 • Systém ihned rozešle Poptávku e-mailem všem kompetentním Překladatelům s platnou registrací.
 • Zájemci z řad těchto Překladatelů začnou kontaktovat poptávajícího se svými nabídkami.
 • Poptávající a Překladatel jednají o realizaci Poptávky již mimo systém eBabylon.

Registrační poplatek

Platba (viz níže) registračního poplatku je podmínkou k aktivaci nové nebo k prodloužení stávající registrace Překladatele v systému eBabylon.

Všechny ceny jsou konečné (nejsem plátcem DPH) a platí po celý kalendářní rok, ve kterém se zaregistrujete na zvolený počet měsíců.

 • Registrace vytvořená během roku 2023: období 12 měsíců jen za 999 Kč, 24 měsíců jen za 1.899 Kč.
 • Ceny se nezvýšily, zůstávají stejné již od ledna roku 2009.

Přiveďte do systému nové překladatele a dáme Vám za každého 1 měsíc zdarma navíc nebo 30 kreditů! Stačí, když jeho/její jméno nahlásíte a jakmile se zaregistruje, připíšeme Vám slíbený měsíc nebo kredity.

Platba registrace a zboží

U bezhotovostní platby se jedná o převod z účtu na účet, který můžete provést příkazem k úhradě ve své bance, popř. prostřednictvím svého internetového nebo telefonního bankovnictví.

1) Bezhotovostní převod na účet KB Ústí nad Orlicí:

číslo účtu: 8637600237, kód banky: 0100
Vaše identifikační číslo (ID) = Váš variabilní symbol (VS) platby

2) Online bezhotovostní převod na účet PayPal:

e-mail příjemce platby: info@englishservice.cz
identifikace platby = Vaše identifikační číslo (ID)

Při platbě v hotovosti, poukážete peníze na kterékoliv poště prostřednictvím peněžní poukázky (složenky), nebo složíte hotovost ve své bance.

3) Hotovostní platba složenkou na adresu níže (nebo na účet výše):

Mgr. Petr Borovička, Nový Svět 40, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Vaše identifikační číslo (ID) = Váš variabilní symbol (VS) platby

Ve všech případech je nutné znát své identifikační číslo v systému eBabylon (Kde najdu své identifikační číslo (ID)?), které vždy použijete jako variabilní symbol Vašich plateb ať už se bude jednat o platbu registrace nebo platbu penězi za zboží objednané v Obchodě.

Po přijetí platby registračního poplatku s Vaším identifikačním číslem na účet nebo adresu provozovatele, administrátor okamžitě Vaši registraci aktivuje a nastaví na dané období.

Nakonec Vám na požádání vystavím fakturu – daňový doklad o zaplacení služeb překladatelského poptávkového portálu eBabylon na Vámi zvolené období, za pronájem Pronájem reklamních bannerů nebo za zboží objednané v Obchodě. V e-mailu s informací o aktuálním stavu Vaší registrace Vám možnost vystavení faktury připomeneme.

Kreditní systém

Portál eBabylon obsahuje motivační systém, jehož cílem je motivovat registrované Překladatele k vzájemnému zadávání poptávek, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí realizovat osobně. Tento motivační systém je postaven na získávání kreditů, které slouží jako platidlo za zvláštní výhody či služby v rámci druhé verze portálu. Možnosti jak kredity získávat využívat se budou vyvíjet a rozšiřovat.

Jak lze kredity získávat?

 • 30 kreditů za každého Vámi přivedeného nového překladatele
 • 20 kreditů za Vaši registraci (na 12 nebo 24 měsíců)
 • 20 kreditů za každé prodloužení Vaší registrace (o 12 nebo 24 měsíců)
 • 10 kreditů za každou Vámi přidanou Poptávku
 • 5 kreditů za Vaši účast v Anketě

Jak lze kredity utrácet?

 • 1 kredit za každý den Vašeho zviditelnění (viz níže)
 • nákup propagačního zboží v Obchodě (viz níže)
 • 30 kreditů za 1 měsíc Vaší registrace
 • 360 kreditů za 1 rok Vaší registrace
 • 720 kreditů za 2 roky Vaší registrace

Zviditelnění Překladatelů

eBabylon nabízí všem Překladatelům možnost vlastní vizuální propagace v sekci Zviditelnit se. Za své kredity získané např. přidáváním Poptávek si můžete koupit počet dní (1 den = 1 kredit), kdy se Vaše fotografie bude zobrazovat na každé stránce portálu eBabylon a po kliknutí bude návštěvníkům zobrazovat Váš uživatelský Profil, ve kterém představujete své kvality. Doprovodným textovým komentářem (maximálně 100 znaků) můžete svou reklamu vhodně doplnit a přilákat tak potenciální Poptávající.

Zavedli jsme automatické bezplatné zviditelňování aktivních překladatelů, tj. těch kteří mají zároveň platnou registraci, přidali alespoň jednu poptávku a mají ve svém Profilu fotografii. Splňte tyto tři podmínky a systém Vás bude zdarma a neomezeně dlouho střídavě zviditelňovat na jedné ze čtyř neobsazených pozic dole na každé stránce.

(Ne)dostupnost Překladatele

Nedostupnost svých služeb v určitém období lze nyní veřejně označit v Profilu. Jednoduchým přepínačem Dostupnost v pravém sloupci pod portrétem kdykoliv spusťte nebo ukončete období své nepřítomnosti, resp. nedostupnosti svých služeb. Tento přepínač zároveň zastavuje a obnovuje zasílání všech eBabylonských e-mailů, včetně např. oznámení o nových poptávkách.

Samosmazání Profilu

Každý registrovaný člen systému eBabylon může nyní sám smazat svůj Profil. Smazání Profilu znamená zrušení registrace, vymazání veškerých dat uživatele z databáze a ukončení zasílání všech eBabylonských e-mailů. Chcete-li svůj Profil smazat, přihlaste se svými přihlašovacími údaji a klikněte na Smazat profil v pravém sloupci. Samosmazání nezakládá nárok na vrácení registračního poplatku nebo jeho části.

Modul Lektoři

eBabylon je vhodným místem i pro lektory cizích jazyků. Rozšiřte svou registraci jako Překladatel (a Poptávající) ještě o roli Lektor. V rámci jediné registrace tak získáte nové možnosti.

Po přihlášení svými údaji můžete po kliknutí na Upravit profil přejít na kartu Lektor a nastavit až 12 druhů výuky. Jazyky se mohou samozřejmě opakovat, vyučujete-li jeden jazyk v několika úrovních. Pro každou položku nastavujete Jazyk, Úroveň, Cenu za lekci, Město kde vyučujete a Dojezd (kde nastavujete, jak daleko jste ochotni za studenty dojíždět).

Pronájem reklamních bannerů

Jak vlastně vypadá průměrný měsíc eBabylonu v číslech?

 • portál je otevřen 10500×,
 • 2200 lidí cílí přímo na www.ebabylon.cz,
 • 40% návštěv je poprvé a 60% opakovaných,
 • každý se na portálu zastaví na 4:15 minuty,
 • a projde si alespoň 5 různých stránek portálu

Proč jsou tato čísla důležitá? Protože eBabylon se stává vhodným místem pro umístění Vašeho reklamního banneru. Všechno už jsme připravili a jsme připraveni jednat s Vámi o podrobnostech. Napište nám!

Ceny jsou konečné (nejsem plátce DPH) a platí pro rok 2023 (Platba registrace a zboží).

1. Reklama na hlavní stránce

 • Horní reklamní banner – 468×60 px 900 Kč/měsíc
 • Pravý reklamní banner – 125×125 px 400 Kč/měsíc
 • Pravý reklamní banner – 120×240 px 700 Kč/měsíc
 • Dolní reklamní banner – 468×60 px 500 Kč/měsíc

2. Reklama na dalších stránkách jednotlivých sekcí

 • Horní reklamní banner – 468×60 px 700 Kč/měsíc
 • Pravý reklamní banner – 125×125 px 300 Kč/měsíc
 • Pravý reklamní banner – 120×240 px 550 Kč/měsíc
 • Dolní reklamní banner – 468×60 px 400 Kč/měsíc

V případě dotazů prosím Napište.

Fórum uživatelů

Součástí portálu eBabylon je také sekce Fórum.

Fórum je strukturováno takto: Příspěvek (zpráva) vždy patří k určitému Diskuznímu tématu. A téma je zařazené v určité Skupině:

 • SOS Překlady (žádejte kolegy o naléhavou pomoc s překlady)
 • Postřehy a zkušenosti (sdílejte zkušenosti překladatelů a tlumočníků)
 • Bazar (tržiště literatury, pomůcek)
 • Volná diskuze (témata nezařaditelná do jiných fór)
 • eBabylon (témata kolem provozu, fungování a vylepšování portálu)

Nastavení odběru témat a příspěvků:

 1. Přihlásit se na www.ebabylon.cz svým Přihlašovacím jménem a Heslem.
 2. Kliknout na Upravit profil vpravo.
 3. Kliknout na kartu Fórum.
 4. Zatrhnout skupiny témat, které si přejete odebírat.
 5. Kliknout na Uložit změny.

Odebírání témat a příspěvků znamená, že Vám na Váš e-mail přijde automatické oznámení o novém tématu či příspěvku ve Vámi zatrhnuté skupině pokaždé, když nějaké téma nebo příspěvek někdo z eBabyloňanů při­dá.

Pomocí volitelného Filtru můžete ještě nastavit jazykovou kombinaci témat a příspěvků k odběru (tento filtr bude fungovat, pouze pokud budou autoři jazyky nastavovat při přidávání nových témat a příspěvků).

V každém z pěti hlavních skupin je možné přidat libovolný počet Diskuzních témat (vyžaduje vyplnění Autora a Nadpisu tématu a Popisu tématu pro určení obsahového rámce tématu). Máte i možnost nastavení výchozího a cílového Jazyka pro bližší specifikaci tématu (návaznost na nastavení odebírání).

Každé vytvořené Diskuzní téma může mít libovolný počet Příspěvků. Opět lze nastavit výchozí a cílový Jazyk pro bližší specifikaci příspěvku (návaznost na nastavení odebírání).

Nová Diskuzní témata a nové Příspěvky mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Pouze Autor daného Příspěvku (po přihlášení) a Administrátor mohou Příspěvky mazat (zejména případné nevhodné, vulgární, reklamní, apod.).

Příspěvky a Diskuzní témata jsou seřazeny podle data přidání tak, že nejnovější příspěvky a témata jsou dole (tedy blíže k formuláři).

Zprávy z eBabylonu

Tato sekce v dolní části stránek bude čas od času přinášet krátká sdělení připomínající nebo oznamující něco podstatného ohledně fungování portálu nebo tipy na využití praktických funkcí a možností portálu. Nebude-li aktuální žádná zpráva, tento prostor bude prázdný.

Ankety

Ankety mají zejména za cíl získat Váš názor ohledně např. připravovaných změn a vylepšení. Hlasovat v anketách může kdokoliv (Překladatel, Poptávající, veřejnost). Pokud se ankety účastní Překladatel s platnou registrací, získá za účast 5 kreditních bodů.

Obchod eBabylon

Kupte si v Obchodě za své kredity, získané např. přidáváním Poptávek, propagační předměty portálu eBabylon a udělejte radost sobě i ostatním. Můžete si zde koupit i nové období registrace a platit můžete i penězi (viz Platba registrace a zboží).

Jste-li přihlášen(a) svým Přihlašovacím jménem a Heslem registrovaného uživatele portálu eBabylon, Vaše kontaktní údaje budou ve formuláři objednávky předvyplněny.

eBabylon ve spolupráci se společností Z Studio, spol. s r.o., oficiálním prodejcem společnosti SDL International jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko, přináší všem registrovaným překladatelům portálu eBabylon.cz následující speciální nabídku: sleva 10% na nákup veškerých produktů SDL International z platného ceníku společnosti Z Studio, spol. s r.o. Objednávky přímo v Obchodě – ceny jsou již se slevou 10% a DPH.

Obchod stejně jako celý portál se vyvíjí, zboží se bude měnit, přibývat a ubývat. Ať si koupíte cokoliv, bude to kvalitní a bude se Vám to líbit, pokud ne, prostě to vrátíte – samozřejmě platí standardní reklamační podmínky a záruční doba.

Všeobecné podmínky používání portálu eBabylon

Pro všechny strany jsou závazné tyto Všeobecné podmínky.


Překladatelka španělštiny a ruštiny

Poptávání je snadné,
zkuste to také!

Chcete tu být také?

Chcete tu být také?

Zprávy z eBabylonu

Registrace v roce 2023: nezdražuje se – už od roku 2009 jsou ceny stejné! Prodlužte si v Obchodě!

Trados a eBabylon – Skočte po slevě, navštivte Obchod a udělejte si radost!