Víte, že poptávání je neomezené a bezplatné, a je na to jednoduchý formulář? Více na Jak se dělá poptávka?

Časté dotazy

Jak funguje přidávání poptávek?

Poptávka je realizována prostřednictvím formuláře Přidat poptávku. Poptává-li zaregistrovaný Překladatel systému eBabylon, přihlásí se svým Přihlašovacím jménem a Heslem – za každou přidanou poptávku získává 10 kreditů a navíc se jeho/její kontaktní údaje předvyplní.

Poptávající řádně a pečlivě vyplní formulář Přidat poptávku ve všech povinných částech:

  • Popis poptávky: sem nepatří žádné kontaktní údaje, vyplňujete Název, Popis, Rozpočet poptávky (můžete stanovit např. nejvyšší cenu za účtovanou jednotku rozsahu), Ukázka ze zadání (případně vložení celého kratšího textu), Přiložit soubory (máte-li dokument v elektronické podobě jakéhokoliv formátu, přímo připojíte až 3 dokumenty k překladu ze svého disku nebo média)
  • Jazyk a obor: vyberete ze seznamu nejprve jazyk výchozí a potom jazyk cílový; každý jazykový směr se musí zadat jako samostatná poptávka, protože je tak se dostane všem překladatelům pracujících v daných jazykových směrech
  • Konec platnosti: nastavte období, které vyžadujete k tomu, aby bylo o dodavateli Vaší Poptávky rozhodnuto a zároveň aby Vámi zvolenému Překladateli zbyla ještě dostatečně dlouhá doba na vyhotovení Vaší Poptávky. Údaj Konec platnosti není termínem odevzdání, je to datum a čas, do kdy bude Poptávka zveřejněna v systému!
  • Kontaktní údaje: vyplňte své jméno, telefon a e-mail
  • Souhlas s podmínkami: vyjádříte svůj souhlas se Všeobecným podmínkami pro používání systému eBabylon, které jsou v plném znění k dispozici při přidávání Poptávky, při registraci, a pro zájemce zde (od zahájení provozu systému jsou všeobecné podmínky neměnné, pouze byl vložen dodatek o mlčenlivosti do kapitoly Závěrečná ustanovení.

Po kliknutí na Přidat poptávku se v případě správného vyplnění Poptávka zařadí do seznamu platných (otevřených) poptávek. Uložená Poptávka je okamžitě rozeslána všem kompetentním Překladatelům pracujících v poptávaném jazykovém směru. Překladatelé s platnou registrací v systému eBabylon pak v případě zájmu kontaktují poptávajícího s nabídkami na realizaci poptávaných jazykových služeb a jednají o podmínkách a ceně již mimo eBabylon.

Zároveň s přidáním Poptávky systém odešle poptávajícímu potvrzující e-mail o uložení Poptávky a obsahující odkaz Označit poptávku jako NEPLATNOU na okamžité zneplatnění jeho Poptávky kdykoliv ve chvíli, kdy právě nalezl vhodného Překladatele pro svou Poptávku. Poptávající nebude obtěžován dalšími nabídkami, Poptávka zmizí ze seznamu otevřených poptávek a Překladatelé už nebudou zasílat své nabídky ex post. Po uplynutí doby platnosti nastavené při přidávání Poptávky bude tato Poptávka systémem zneplatněna (smazána) automaticky.

Zpět na seznam otázek

Další otázky v kategorii

Co když má být přidána poptávka z/do více jazyků?
Co když projeví o poptávku zájem více překladatelů?
Jak správně reagovat na poptávku?
Kolik poptávání stojí?
Lze zasílání poptávek na můj e-mail zastavit?
Musím se zaregistrovat, abych mohl poptávat jazykové služby?
Proč je nejlepší použít funkci Rychlá odpověď?
Proč mi nechodí poptávky e-mailem?
Přišla mi poptávka, ale systém hlásí "Chyba: Poptávka [ID ...] již není platná", co to znamená?

Poptávání je snadné,
zkuste to také!

Chcete tu být také?

Chcete tu být také?

Chcete tu být také?

Zprávy z eBabylonu

Registrace v roce 2023: nezdražuje se – už od roku 2009 jsou ceny stejné! Prodlužte si v Obchodě!

Trados a eBabylon – Skočte po slevě, navštivte Obchod a udělejte si radost!