Víte, že poptávání je neomezené a bezplatné, a je na to jednoduchý formulář? Více na Jak se dělá poptávka?

Licence

Všeobecné podmínky pro používání portálu eBabylon

Úvod

eBabylon je moderní český webový překladatelský poptávkový portál umožňující komukoliv neomezeně a bezplatně poptávat jazykové služby, zejména překlady, korektury, tlumočení a výuku jazyků.

Tyto Poptávky systém cíleně rozesílá kvalifikovaným překladatelům, tlumočníkům a lektorům s platnou registrací v systému eBabylon žijícím a pracujícím v České republice. Cena a podmínky realizace dané jazykové poptávky jsou pak předmětem jednání mezi poptávajícím a vybraným registrovaným členem eBabylonu.

eBabylon je také internetovým společenstvím českých profesionálních překladatelů, tlumočníků a lektorů, kteří mají (s platnou registrací) přístup ke všem jazykovým poptávkám a v roli poptávajících si je mohou neomezeně vzájemně zadávat.

Cíl

Primárním cílem portálu eBabylon je využít velký potenciál kvalitních českých překladatelů, tlumočníků a lektorů (dále jen Překladatelů), uspokojit rozmanitou poptávku po jazykových službách, poskytovat pohodlný jazykový servis poptávajícím a dosáhnout maximální kvality práce a spokojenosti poptávajících.

Dalším cílem je umožnit Překladatelům vzájemné poptávání vlastních zakázek a využít tak kvalifikaci a kvalitu ostatních eBabyloňanů. Překladatelé se tedy ve své každodenní práci mohou soustředit na překlady a práci, která je baví, zajímá nebo naplňuje a jiné pro ně ne tak zajímavé nebo jinak nevhodné zakázky poptávat kdykoliv, kdekoliv, neomezeně a bezplatně v systému eBabylon.

Provozovatel

Majitelem domény www.ebabylon.cz a provozovatelem portálu eBabylon je Mgr. Petr Borovička, se sídlem: Nový Svět 40, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 66306132, DIČ: CZ7505043667, registrace u Živnostenského úřadu v Ústí nad Orlicí ze dne 7. 7. 1997; telefon: 603 934 756, e-mail: info@englishservice.cz, internet: www.englishservice.cz (dále jen „Administrátor“).

Webdesignerem je Ing. Vojtěch Hordějčuk (www.voho.cz).

Poptávající

Poptávající nese veškerou odpovědnost za své jednání při používání portálu eBabylon a zejména se zavazuje vyplnit formulář pro přidání poptávky řádně a pečlivě a používat výhradně pravdivé údaje. Zadávání Poptávek je zcela neomezené a bezplatné. Poptávající neplatí žádnou provizi či jiný poplatek za zprostředkování.

Administrátor zveřejní Poptávku Poptávajícího na svých internetových stránkách www.ebabylon.cz v sekci Poptávky a poptávající s tímto zveřejněním souhlasí.

Administrátor rozešle Poptávku vhodným Překladatelům. Překladatelé, kteří mají o Poptávku zájem, kontaktují Poptávajícího. Vybere-li si Poptávající z obdržených nabídek vhodného Překladatele (dodavatele), jedná o ceně a podmínkách realizace dané poptávky již mimo systém eBabylon.

Překladatel

Registrovaný Překladatel nese veškerou odpovědnost za své jednání při používání portálu eBabylon a je oprávněn využívat všech výhod své registrace po dobu celého zvoleného předplaceného období. Registrace na rok či dva je podmíněna zaplacením jediného jednorázového registračního poplatku a jeho výše je v každém kalendářním roce stanovena pevně na celý kalendářní rok (viz Nápověda – Registrační poplatek). Překladatel neplatí žádné další platby ani provize. Smazání profilu překladatele (deaktivace/zrušení registrace) na vlastní žádost nezakládá nárok na vrácení registračního poplatku nebo jeho části (v případě překladatelovy platné registrace).

Administrátor

Administrátor nenese žádnou odpovědnost za obchodní ani jiné vztahy mezi Poptávajícím a Překladatelem, za nabídky zaslané Poptávajícímu Překladatelem, za jakékoliv spory vzniklé mezi těmito stranami ani za chyby či škody způsobené používáním portálu eBabylon Poptávajícímu, Překladateli, či jakékoliv jiné straně.

Administrátor si vyhrazuje právo nezveřejnit, zamítnout nebo smazat jakýmkoliv způsobem nevhodné nebo neúplné Poptávky a Poptávky netýkající se překladatelských služeb a může o tom Poptávajícího předem informovat.

Administrátor si vyhrazuje právo smazat jakýmkoliv způsobem nevhodnou reklamu (obrazovou či textovou) v sekci Zviditelnit se a může o tom Překladatele předem informovat. Kredity utracené za nevhodnou reklamu jsou nevratné.

Administrátor si vyhrazuje právo smazat jakýmkoliv způsobem nevhodný příspěvek v sekci Fórum a může o tom autora příspěvku předem informovat.

Administrátor si vyhrazuje právo příležitostně zasílat registrovaným Překladatelům a Poptávajícím portálu eBabylon hromadné informativní či nabídkové e-maily, které nebudou považovány za nevyžádanou reklamu ani spam.

Administrátor si vyhrazuje právo měnit vzhled i funkce portálu eBabylon bez předchozího upozornění a souhlasu Poptávajících nebo Překladatelů a zároveň se zavazuje, že bude vždy dbát o maximální funkčnost a efektivnost systému.

Administrátor si vyhrazuje právo měnit výši registračního poplatku. Ceny registrace se mohou každý rok měnit, nicméně včas ohlášené nové ceny budou vždy v platnosti celý kalendářní rok.

Administrátor si vyhrazuje právo ukončit registraci Překladatele při prokázaném porušení všeobecných podmínek a to bez vrácení registračního poplatku nebo jeho části.

Závěrečná ustanovení

Uživatelé portálu eBabylon, tj. Poptávající, Překladatel a Administrátor, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a údajích získaných prostřednictvím portálu eBabylon v souvislosti s překladatelskou a jinou jazykovou činností, neposkytovat takové informace a údaje třetím osobám a chránit je před zneužitím. Stejnou povinností mlčenlivosti jsou vázáni i jejich případní spolupracovníci.

Tyto všeobecné podmínky platí ode dne jejich zveřejnění na www.ebabylon.cz a jsou závazné pro všechny výše uvedené strany. Zaškrtnutím souhlasu s těmito podmínkami se Poptávající, resp. Překladatel, zavazuje tyto podmínky dodržovat.


Překladatelka španělštiny a ruštiny

Poptávání je snadné,
zkuste to také!

Chcete tu být také?

Chcete tu být také?

Zprávy z eBabylonu

Registrace v roce 2023: nezdražuje se – už od roku 2009 jsou ceny stejné! Prodlužte si v Obchodě!

Trados a eBabylon – Skočte po slevě, navštivte Obchod a udělejte si radost!